Reklamy drukowanej nie można ujęć w wynikach Google Analytics, ale to nie znaczy, że nie można mierzyć ich skuteczności.

1. Jakie są cele reklamy drukowanej?

Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej należy określić jej cele. Czy chodzi o zwiększenie widoczności marki, sprzedaż produktu czy promocję nowych ofert? Określenie celów pozwala na łatwiejsze zdefiniowanie metryk wykorzystywanych do pomiaru skuteczności reklamy.

2. Jakie metryki można użyć do mierzenia skuteczności reklamy drukowanej?

– Liczba odsłon – można określić ją poprzez wycenę ogłoszenia przy użyciu systemu audytu reklamowego lub poprzez ręczne zliczanie ilości rozdanych ulotek czy widzów billboardu.

– Konwersja – czyli ilość osób, które zdecydowały się na zakup produktu bądź skorzystanie z oferty. W tym celu można dodać specjalne kody rabatowe lub numery telefonów do ogłoszeń.

– Zasięg – określa, ile osób miało potencjalną możliwość zobaczenia reklamy. W przypadku billboardu można skorzystać z danych o ruchu samochodowym i pieszym w danym miejscu.

3. Jakie narzędzia warto wykorzystać do pomiaru skuteczności reklamy drukowanej?

– Systemy audytu reklamowego, jak np. OOH Monitoring – umożliwiają one weryfikację wyświetleń reklamy na billboardzie czy w gazecie.

– Kody rabatowe – pozwalają na śledzenie konwersji.

– Badania ankietowe – można poprosić o wypełnienie ankiety osoby, które zdecydowały się skorzystać z oferty.

4. Co należy uwzględnić przy analizie wyników?

Należy uwzględnić, że skuteczność reklamy jest uzależniona od wielu czynników, jak np. jej jakość, położenie czy ilość konkurencji. Warto także zbadać, kto jest docelową grupą odbiorców i czy reklama trafiła właśnie do nich.

5. Podsumowanie

Mimo że pomiar skuteczności reklamy drukowanej może wydawać się trudniejszy niż w przypadku reklamy online, to jednak istnieją odpowiednie narzędzia i metryki, które pozwalają na określenie jej skuteczności. Kluczowe jest określenie celów i dokładne analizowanie wyników.